Posted by on lip 17, 2019 in upadłość konsumencka | 0 comments

Kim są osoby występujące o upadłość konsumencką?

 

Rośnie ilość osób fizycznych, decydujących się na upadłość konsumencką. W roku 2018 upadłość konsumencka została ogłoszona w stosunku do 6570 osób, a w pierwszym półroczu 2019 ogłoszono już 3870 upadłości. Jak wyglądają statystyki upadłości konsumenckiej?

Dopiero od 2015 roku osoby fizyczne zyskały możliwość ubiegania się o upadłość konsumencką. Od samego początku zainteresowanie upadłością konsumencką interesuje się wiele osób, które utraciły możliwość spłaty bieżących zobowiązań, bo wpadły w spiralę zadłużenia. Zapotrzebowanie na takie rozwiązanie problemów finansowych rośnie z roku na rok. Na poniższej ilustracji widać jak co rok wzrasta liczba upadłości począwszy od 2015 roku do końca czerwca 2019. Wszystko wskazuje, że i w tym roku będzie znaczny wzrost.

upadłość konsumencka statystyki

Średnie zadłużenie osoby występującej z wnioskiem o upadłość konsumencką

 

Przeciętne zadłużenie osoby ogłaszającej upadłość wynosi ponad 37 tysięcy złotych. Warto dodać, że rok wcześniej średni dług wynosił 33 tys. Widać z tego, że rośnie nie tylko ilość dłużników, ale również kwota ich zadłużenia. Ocenia się, że łączne zadłużenie osób, które nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań wynosi 34 mld zł, a liczba takich dłużników przekroczyła już 1 mln.

Najczęściej zadłużone osoby mają 36-45 lat. To właśnie takich osób z zadłużeniem jest najwięcej, ponadto osoby te mają najwięcej zobowiązań, a ich łączne zadłużenie jest najwyższe. Drugie miejsce zajmują osoby w wieku 56-65 lat, Trzecie miejsce zajmują osoby z przedziału 46-55 i powyżej 65 lat.

Proces bankructwa to proces długotrwały. Najczęściej osoby, wobec których orzeczono upadłość konsumencką już wcześniej były notowane w rejestrach dłużników, często już kilka lat przed ogłoszeniem upadłości. Sytuacja takich osób ulega stopniowemu pogorszeniu. Jedno zadłużenie spłacane jest kolejną pożyczką i w ten sposób wpadają oni w spiralę zadłużenia, z którego samodzielnie nie są w stanie wyjść.

Upadłość konsumencka nie jest tożsama z oddłużeniem. Upadłość konsumencka ma na celu spłatę wierzycieli poprzez likwidację majątku dłużnika i stopniową spłatę. Jedynie w przypadku osób, które nie posiadają żadnego majątku możemy mówić o umorzeniu części lub całości długu.

Jak pokazują statystyki upadłości konsumenckiej w latach 2015 – 2019 w Polsce, ilość osób ubiegających się upadłość stale rośnie i należy przypuszczać, że zainteresowanie będzie coraz więcej. Obecnie sądy odrzucają ponad połowę wniosków o upadłość. To też pewnie niedługo się zmieni, bo w przygotowaniu wniosków pomagają często wyspecjalizowane w upadłości konsumenckiej kancelarie.

Artykuł powiązany: Bankructwo osoby fizycznej