Posted by on paź 27, 2015 in dziedziczenie, potwierdzenie spadku, testamenty | 0 comments

Takie pytanie bardzo często się pojawia z ust osób, które planują sporządzić testament. Co ważniejsze, testament czy dziedziczenie ustawowe? Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. Wola zawarta w testamencie zawsze jest ważniejsza niż zapisy dotyczące dziedziczenia ustawowego. W przeciwnym wypadku zostawienia testamentu nie miałoby sensu.

Jak już wcześniej wspominaliśmy na stronie dotyczącej testamentów, testament to ostatnia wola zmarłego dotycząca dyspozycji majątkiem na wypadek śmierci i daje pełną swobodę spadkodawcy w podjęciu decyzji o sposobie rozdysponowania własnym majątkiem. Spadkodawca może obdzielić, kogo tylko mu się podoba, bez żadnych ograniczeń. Sporządzając testament może zdecydować, że cały swój majątek przekazuje sąsiadowi, konkubinie, schronisku dla bezdomnych psów itp. Wcale nie musi wspominać w nim o bracie, siostrze, dzieciach czy, którzy mają prawo do dziedziczenia ustawowego. Spadkodawca ma do tego pełne prawo! Nie ma też znaczenia, że spadkodawca przekazuje swój majątek osobie bogatej czy biednej. Testament to ostatnia wola! Jeżeli natomiast spadkodawca chce, by dziedziczyli po nim tylko spadkobiercy ustawowi, wtedy nie musi sporządzać testamentu.

Dlatego, chcąc zabezpieczyć interesy konkretnych osób, które niekonieczne będą dziedziczyć wg ustawy, trzeba bezwzględnie spisać testament. Najlepiej zrobić to własnoręcznie, podpisać i opatrzyć datą. Dobrze jest poinformować kogoś zaufanego o miejscu przechowywania tegoż dokumentu.

Istnieje również możliwość sporządzenia testamentu u notariusza. Ta forma daje pewność, że testament spełnia wymogi formalne i będzie niezmiernie trudny lub niemożliwy do obalenia. Ponadto można sporządzony u notariusza testament u niego zdeponować. Notariusz deponując go wprowadzi go do rejestru testamentów. Wtedy po śmierci spadkodawcy, gdy ktokolwiek zgłosi wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po nim, zostanie poinformowany o istnieniu testamentu.