Posted by on paź 1, 2015 in dziedziczenie | 0 comments

Jak sprawić, żeby jedno z dzieci nie dziedziczyło po rodzicach?

Zadane pytanie brzmi trochę dziwnie, ale jak wiadomo życie jest pokrętne i takie sytuacje się zdarzają. W tym artykule chodzi o wyjaśnienie możliwości wyłączenia np. jednego z dzieci z dziedziczenia. Taka sytuacja może mieć podłoże zarówno negatywne, jak i pozytywne.

Mamy tutaj dwie możliwości:

  1. Wydziedziczenie – gdy chcemy pozbawić udziału w majątku członka najbliższej rodziny, który w jakichś przyczyn nie zasługuje na spadek lub z którym jesteśmy skonfliktowani.
  2. Zrzeczenie się dziedziczenia – gdy chcemy z pozytywnych i czystych pobudek, sprawić wyłączyć jakąś uprawnioną osobę z dziedziczenia.

skarbonka z oszczędnościami

Ponieważ pierwszej sytuacji poświęciliśmy jedną ze stron, na której można znaleźć więcej informacji: http://www.adwokat-porady.com/wydziedziczenie, tutaj nie będziemy się już tym tematem zajmować. Skupimy się na tej drugiej opcji. Załóżmy następującą sytuację. Rodzice mają dwoje dzieci w wieku 25 i 16 lat. Starszy syn ma już własną rodzinę, a jego rodzice pomogli mu zbudować własny dom przekazując mu działkę budowlaną i znaczne środki pieniężne na ten cel. Można stwierdzić, że starszy syn otrzymał od rodziców dużą pomoc w usamodzielnieniu. Drugie dziecko kontynuuje jeszcze naukę, więc rodzice chcą zabezpieczyć również jego przyszłość i przekazać tylko jemu rodzinny dom, w którym obecnie mieszkają. Intencją rodziców jest to, żeby sprawiedliwie obdzielić dwoje dzieci. Każde dziecko otrzymuje dom i działkę. I tutaj pojawia się pytanie: „Jeśli rodzice umrą, to czy do dziedziczenia rodzinnego domu nie będzie uprawniony również starszy syn? Przecież on już otrzymał znaczne wsparcie”. Otóż tak, starszy syn będzie miał prawo również do części domu. W takim razie jak można zabezpieczyć interesy młodszego dziecka, żeby w przyszłości starszy syn nie rościł sobie praw do domu rodzinnego, który przeznaczony jest dla dziecka młodszego?

Tak jak napisaliśmy na wstępie, można starszego syna wydziedziczyć, ale po pierwsze nie ma do tego podstaw, a po drugie byłaby to dość niekomfortowa i niemiła sytuacja. W takim razie można sporządzić dwustronną umowę zrzeczenia się dziedziczenia, którą zawiera się u notariusza. Kosztuje to kilkadziesiąt złotych. Na zawarcie takiej umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia muszą się zgodzić zarówno rodzice (spadkodawcy), jak i w tym przykładzie, ich starsze dziecko. Po podpisaniu umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia, starszy syn nie będzie w ogóle brany pod uwagę w procesie dziedziczenia. Trzeba jednak pamiętać, że umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia rozciąga się też na zstępnych, czyli dzieci, wnuki, prawnuki osoby, która zrzekła się dziedziczenia. Ponadto nie można jej odwołać jednostronnie. Odwołać umowę zrzeczenia się dziedziczenia muszą obie strony – rodzice (spadkodawcy) i dziecko (starszy syn z przykładu).