Posted by on maj 6, 2016 in dziedziczenie, testamenty | 0 comments

fałszywy testament

Zdarzają się przypadki, że niezadowoleni spadkobiercy, którzy zostali pominięci w testamencie lub nie są zadowoleni z dyspozycji zawartych w testamencie, postanawiają go zniszczyć lub ukryć. Czasami spadkobiercy dochodzą do wniosku, że bardziej korzystne dla nich będzie dziedziczenie ustawowe niż na podstawie ostatniej woli zmarłego. Inni próbują dostać więcej na podstawie podrobionego lub przerobionego testamentu. Nie są to dobre posunięcia. Grożą za to poważne konsekwencje prawne wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego i Karnego.

Uznanie za niegodnego dziedziczenia

Kodeks cywilny w przypadku stwierdzenia sfałszowania bądź zniszczenia testamentu jest bezwzględny. Na podstawie art. 928 Kodeksu Cywilnego mówi wyraźnie, że „spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli (…) umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego”. Bardzo ważne jest również, że „spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku”. Warto więc się dwa razy zastanowić, zanim wpadniemy na taki pomysł.

Dodatkowo dochodzi jeszcze przepis, art. 929, który mówi, że „uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim może wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku”. Wynika z tego, że może być wiele osób zainteresowanych ujawnieniem takiego działania.

Konsekwencje karne sfałszowania testamentu

Oprócz konsekwencji wynikających z Kodeksu cywilnego, równie lub bardziej dotkliwe mogą być te przewidziane Kodeksem karnym. Art. 270 K.K. mówi: „Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Dodatkowo przytoczmy art.276: „Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Jak widać wszelkie działanie mające na celu zniszczenie, ukrycie lub zmianę zawartości testamentu jest karygodne, a konsekwencje są bardzo dotkliwe. Ustawodawca wprowadził takie ostre regulacje celowo, aby skutecznie zniechęcić potencjalnych spadkobierców do majstrowania przy testamentach.